‘erzurum kongresi ne zaman yapıldı’ olarak etiketlenmiş yazılar


Erzurum Kongresi

Cumartesi, 14 Mart 2009

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında doğu illeri temsilcilerinin katılmasıyla toplanan kurultay. Toplantıyı Doğu İlleri Ulusal Hakları Koruma Derneği (Vilayet-i Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti) düzenlenmişti. Kongre 23 Temmuz 1919 günü, Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında çalışmalarına başladı ve 14 gün sürdü. Kongrede alınan başlıca kararlar şunlardı : Vatanın bütünlüğü için savaşılacak, yabancı orduların işgaline karşı durulacak, gerekirse Anadolu’da yeni hükümet kurulacak, manda ve himaye kabul edilmeyecek, en kısa süre içinde bir millet meclisi seçilecek. Kongre alınan kararları uygulamak üzere bir temsil heyeti (Heyeti Temsiliye) seçti ve başkanlığına Mustafa Kemal Paşa’yı getirdi. (daha fazla…)