‘farabinin eserleri’ olarak etiketlenmiş yazılar


Farabi

Pazartesi, 20 Nisan 2009

Farabi Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzlug (870 – 950)

Farabi

İslam düşünürü. Türkistan’da Farab yöresinde doğdu. Genç yaşta öğrenim için Bağdat’a gitti. Bağdat o zamanın bilim ve kültür merkeziydi. Orada zamanın ünlü bilginlerinden, bu arada bazı Hıristiyan düşünürlerinden mantık ve dil dersleri aldı. Arapça’yı çok iyi öğrendi. Eski Yunan düşünürlerini, özellikle Aristoteles’i inceledi. Zamanında fazla tanınmamasına karşın ölümünden sonra Batı’da Ortaçağ Hıristiyan düşünürlerinin ilgisini çekerek ün kazandı. Farabi kendinden önce ve sonra gelen İslam düşünürleri arasında Batı’nın en çok başvurduğu kaynaklardan biri oldu. Batılılar onu Alpharabius adıyla tanımaktadır. (daha fazla…)